Home

Kryoturbatie

Kryoturbatie is de verstoring van de oorspronkelijke gelaagdheid van een sediment door de werking van vorst en dooi.

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.