Home

Lithologische eenheid

Een lithologische eenheid is een gesteentepakket of deel daarvan, dat op grond van macroscopisch waarneembare eigenschappen als een eenheid beschouwd kan worden en als zodanig in kaart gebracht kan worden.

Zie ook:

Lithologie

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.