Home

Lithostratigrafie

Lithostratigrafie is stratigrafie op grond van de lithologie.

Zie ook:

Lithostratigrafische eenheid

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.