Home

Lithostratigrafische eenheid

Een lithostratigrafische eenheid is een gedefinieerde en benoemde eenheid, onderscheiden op lithologische gronden; gesteentepakket dat zich onderscheidt door lithologie.

Zie ook:

Lithostratigrafie

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.