Home

Meetnet

Een meetnet is een stelsel van samenhangende meetstations, meet- en/of bemonsteringspunten.

Zie ook:

Grondwatermeetnet

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.