Home

Milieu

Een milieu is de verzameling van alle omgevende invloeden of krachten die op een plaats aanwezig zijn en die het karakter van een sediment bepalen.

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.