Home

Paleolithicum

Het†Paleolithicum is een archeologische periode, Oude Steentijd, die duurde tot Ī 8.000 jaar voor Christus.

Zie ook:

Bronstijd

IJzertijd

Mesolithicum

Neolithicum

Romeinse Tijd

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.