Home

Periglaciaal milieu

Een periglaciaal milieu is een omgeving en de daarbij horende omstandigheden van een gebied dat direct aan het landijsgebied grenst, maar waarin door het ijs zelf afgezette sedimenten ontbreken.

Zie ook:

Periglaciaal

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.