Home

Porositeit

Porositeit is het volume aan open ruimten tussen gesteentedeeltjes.

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.