Home

Posidonia Schalie

Posidonia Schalie is een laag kleisteen met een hoog gehalte aan organische stof welke gedurende de Jura is gesedimenteerd en die het moedergesteente van de aardolie is in Nederland.

Delen van een boorkern van de Posidonia Schalie Formatie © TNO-NITG

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.