Home

Radarinterferentie

Radarinterferentie is een methode om zeer nauwkeurig (cm tot mm schaal) deformaties van het aardoppervlak vast te stellen door combinatie van radar satellietbeelden van een bepaald gebied opgenomen op verschillende tijdstippen.

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.