Home

Regressie

Regressie is het terugtrekken van de zee ten opzichte van het land als gevolg van zeespiegeldaling en/of bodemstijging.

Zie ook:

Transgressie

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.