Home

Rifting

Rifting is het ontstaansproces van slenken in de oceanen als gevolg van de beweging (verwijdering) van verschillende delen (platen) van de lithosfeer ten opzichte van elkaar.

Zie ook:

Aardverschuiving

Bodemdaling

Compressie

Inklinking

Krimp

Overschuiving

Zetting

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.