Home

Seismogram

Een seismogram is een geregistreerd resultaat van een seismisch onderzoek door middel van het opwekken van trillingen in de ondergrond.

Zie ook:

Seismisch

Seismometer

Seismostratigrafische eenheid

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.