Home

Seismostratigrafische eenheid

Een seismostratigrafische eenheid is een stratigrafische benadering gebaseerd op het herkennen van grootschalige erosievlakken in seismische profielen. Deze erosievlakken en de aansluitende (correleerbare) reflecties vormen tezamen een seismostratigrafische eenheid.

Zie ook:

Seismisch

Seismogram

Seismometer

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.