Home

Silt

Silt vertegenwoordigt binnen de indeling naar korrelgrootte en textuur van een sediment de factie van 0,002 - 0,0063 mm.

Zie ook:

Klei

Leem

LŲss

Lutum

Zand

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.