Home

Sink hole

Een sink hole is een komvormige of steilwandige depressie aan de oppervlakte, ontstaan door ondergrondse oplossing van gesteenten of door instorting van holle ruimten in de ondergrond.

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.