Home

Steenkool

Steenkool is een brandbare delfstof met een meer of minder glanzende zwarte kleur, ontstaan uit afgestorven plantenmateriaal, met een vochtgehalte van minder dan 8% en een koolstofgehalte van meer dan 75%.

Winning van een steenkoollaag in een kolenmijn © Centraal archief DSM

Zie ook:

Inkoling

Inkolingsgraad

Veen

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.