Home

Transgressie

Transgressie is het overstromen van stukken land langs de zeekust als gevolg van zeespiegelstijging en/of van bodemdaling in de kuststreek.

Zie ook:

Regressie

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.