Home

Tufsteen

Tufsteen of tuffiet is gesteente dat is opgebouwd uit vulkanische as.

Zie ook:

Basalt

Basalt lava

Bentheimer zandsteen

Graniet

Grind

Vuursteen

Zwerfstenen

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.