Home

Verwilderde rivier

Een verwilderde of vlechtende rivier is een rivier met vele ondiepe waterlopen die zich rond banken of door aanslibbing ontstane eilanden splitsen en verenigen, met een snel wisselend patroon, en met weinig kleisedimentatie.

Zie ook:

Anastomoserende rivier

Meanderende rivier

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.