Home

Vuursteen

Vuursteen is het gesteente dat voorkomt als concretie in kalkgesteente en is opgebouwd uit vrijwel amorfe kwarts.

Vuursteenmijn © TNO-NITG

Zie ook:

Basalt

Basalt lava

Bentheimer zandsteen

Graniet

Grind

Tufsteen

Zwerfstenen

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.