Home

Wad

Een wad is een bij eb grotendeels droogvallend uitgestrekt gebied van zand en slib doorsneden door prielen en geulen, aan de zeezijde door eilanden begrensd.

Zie ook:

Wadden

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.