Home

Wadden

Wadden zijn laaggelegen met geulen doorsneden kustgebieden, waarvan een groot oppervlak bij eb droogvalt en bij hoogwater weer onderloopt; vaak gedeeltelijk beschermd door een strandwal.

Zie ook:

Wad

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.