Home

Zwerfstenen

Zwerfstenen zijn stenen en rotsblokken die door middel van gletsjers en/of landijs getransporteerd zijn. In Nederland zijn zwerfstenen meestal afkomstig uit ScandinaviŽ of Finland.

Zwerfsteen gebruikt als†schampsteen in Utrecht, om te voorkomen dat wagens tegen de hoekstenen van het huis zouden botsen, de wielen schampten dan tegen deze steen © TNO-NITG

Zie ook:

Basalt

Basalt lava

Bentheimer zandsteen

Graniet

Grind

Tufsteen

Vuursteen

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.