Home

Kustvereniging EUCC

Kustvereniging EUCC is een organisatie die zich inzet voor verantwoord kustbeheer in Europa, met leden in 40 landen en kantoren in 7 landen (Nederland, Spanje, Duitsland, Polen, Litouwen, Letland en Oekraine).

EUCC's doelsteling is het bevorderen van een verantwoord kustbeheer, waarbij het behoud van natuur, landschap en cultureel erfgoed wordt gecombineerd met kustveiligheid en een duurzame locale economie. De Kustvereniging wil dit bereiken door het ontwikkelen van aanbevelingen voor het beheer van kust en zee, samenwerking tussen overheden en organisaties, het geven van advies en informatie en het tot stand brengen van voorbeeldprojecten.

website: www.eucc.nl