Home

De noordpool

De noordelijke poolstreek van de aarde bestaat uit een uitgestrekte oceaan omgeven door land. Sneeuw en ijs bedekken het grootste deel van het arctische land- en zeeoppervlak, vooral in het hoogste noorden.

Waar het land niet door ijs en sneeuw is bedekt beginnen de uitgestrekte toendragebieden. Aan de zuidkant van de toendra's vinden we uitgestrekte boreale (noordelijke) bossen. Net als de zuidpool is de noordpool het 'land van de middernachtszon'. Gedurende de korte poolzomers gaat de zon boven de poolcirkel nooit onder. Omgekeerd kennen de poolgebieden een winterperiode gedurende welke de zon zich niet laat zien.

De noordpool wordt warmer

Er is veel betrouwbare informatie waaruit blijkt dat de gemiddelde†temperatuur op de noordpool de afgelopen jaren is gestegen.†Er zijn goede aanwijzingen dat die toename zich in de toekomst zal voortzetten en wellicht versnellen.

De boomgrens schuift op

Het opwarmen van de noordpool betekent in eerste instantie goed nieuws voor de planten; die gaan zich verder naar het noorden verspreiden. Ze nemen daarbij extra CO2†op, maar het is maar zeer de vraag of ze daarmee het broeikas effect kunnen keren.

Storing in de transportband

De hele wereld zal de gevolgen merken van een opwarmende noordpool. We zijn via een onzichtbare transportband van oceaanstromen van de evenaar tot de polen met elkaar verbonden. En die transportband kan tot stilstand komen.

klik op het kaartje voor een grotere versie

Leven in†de poolgebieden

Het noordpoolgebied is relatief dunbevolkt, maar is de afgelopen eeuw sterk gegroeid. De oorspronkelijke bewoners maken nog maar tien procent van de bevolking uit.†Alle bewoners†van het poolgebied zullen de gevolgen van die de klimaatverandering merken.

De gevolgen voor het leven in het poolgebied

Het opwarmen van de poogebieden heeft verstrekkende gevolgen voor de regio. De ontdooiende permafrost maakt de bodem instabiel. Stevige bouwgrond verandert in drassige moerassen. Steden zakken weg.

Het eeuwige ijs als archief

Het poolijs bevat veel informatie over de geschiedenis van ons klimaat. Er blijkt onder meer uit dat we de afgelopen duidenden jaren vooral veel geluk hebben gehad met het stabiele klimaat. Die stabiliteit is maar schijn; er is niet veel voor nodig om grote veranderingen te veroorzaken