Home

Evolutie-onderzoek

Evolutie is een heel breed onderwerp dat je op verschillende manieren kunt bestuderen. Je kunt de organismen die nu leven beschouwen als de uitkomsten van evolutie. Dan kun je ze met elkaar vergelijken en uit hun verwantschappen afleiden hoe de evolutieis verlopen. Zo kun je heel diep in de evolutionaire geschiedenis terug kijken. Het vergelijken van organismen kan op verschillende niveaus.

Fossielen: uitsterven of ontwikkelen
Je kunt naar de buitenkant kijken, naar de vorm van de organismen. Dat is vooral belangrijk bij onderzoek met fossielen. Door de vorm van de fossielen te vergelijken met de botten van nu levende dieren, kun je beredeneren welke dieren het zijn geweest. Dat is niet altijd meteen duidelijk. Soms plaatst een fossiel de onderzoeker voor een raadsel. Dan lijkt het wel op een modern dier, maar is het bijvoorbeeld veel groter.
Stippelmotten geven inzicht in soortvorming
Behalve naar de buitenkant van een organisme, kun je ook naar de functie van zijn organen kijken. In het artikel over stippelmotten worden de zintuigen van verschillende soorten rupsen met elkaar vergeleken. De ene soort reageert op een amandelgeur, de andere niet. Dat is te verklaren vanuit hun evolutionaire geschiedenis.
Evolutie van de samenwerking tussen vlinderbloemigen en rhizobiumbacteriŽn
Het DNA van organismen kun je ook met elkaar vergelijken. Dat komt aan bod in†dit artikel over wortelknolletjes. Daar wordt op zoek gegaan naar de genen die nodig zijn voor de samenwerking tussen vlinderbloemige planten en rhizobium bacteriŽn. De gevonden genen leiden tot een hypothese over het ontstaan van deze bijzondere samenwerking.
De evolutie van altruÔsme: hulpvaardigheid in alle lagen van het dierenrijk
Behalve fysieke eigenschappen, kun je ook het gedrag van organismen met elkaar vergelijken. In het artikel over altruÔsme lees je hoe dieren elkaar helpen. Hoe kan zulk helpgedrag in de loop van de evolutie zijn blijven bestaan, terwijl de helpers er zelf geen voordeel bij hebben?
Experimentele evolutie met pieken en dalen
In plaats van diep in het verleden terug te kijken, kun je ook vooruitblikken en het proces van evolutie voorspellen. Dat lukt het beste wanneer je werkt met micro-organismen. Die evolueren snel en je kunt het proces goed volgen. Hoe dat gaat lees je in het artikel over experimentele evolutie.