Home

Het Darwinjaar in de Hortus botanicus Leiden

Als hommage aan het gedachtegoed van Darwin wil de Hortus botanicus Leiden dit jaar speciale aandacht schenken aan de Systeemtuin. Hierin zijn plantengroepen gerangschikt naar hun natuurlijke verwantschap. Voordat Darwins evolutietheorie gemeengoed werd, bestonden er al wel min of meer natuurlijke systemen, maar de verwantschappen werden pas goed verklaard door de aanname dat soorten langzaam veranderen, opsplitsen en uitsterven. Bij het bepalen van deze natuurlijke verwantschappen spelen niet alleen zichtbare kenmerken een rol, maar ook chemische, en het allernieuwste: DNA!

Naar de systeemtuin

Dit jaar komt er een Darwinwandeling door de Hortus beschikbaar, waarbij o.a. stilgestaan wordt bij de Systeemtuin, en bij planten waarover Darwin heeft geschreven, zoals orchideeŽn, klimplanten en vleesetende planten. Op zondag 8 maart wordt de eerste Darwinwandeling als zondagwandeling gepresenteerd, daarna kunnen bezoekers gewapend met een plattegrond van de Hortus en het Darwinverhaal zelf op stap.

Info over de Hortus botanicus Leiden