Home

West-Afrikaanse lamantijn

West-Afrikaanse lamantijn

© Wereld Natuur Fonds

Uiterlijk lijkt deze zeekoe sterk op de Caribische zeekoe. Doorgaans zijn West-Afrikaanse lamantijnen iets 'slanker' gebouwd.

De staart van de lamantijn is rond en daarmee duidelijk anders van vorm dan die van de Indische zeekoe (doejong) die ook voorkomt van de Oost-kust van Afrika en die een staart heeft als van een dolfijn.

Andere namenWest-Afrikaanse zeekoe; Afrikaanse zeekoe
Wetensch. naamTrichechus senegalensis
Engelse naamAfrican manatee; West African manatee
Verspreidingkustwateren en riviermondingen langs de tropische Atlantische kust van Afrika
Voedselwaterplanten
Lengte2,5 - 4,5 m, bij geboorte 1 m
Gewicht200 - 600 kg, bij geboorte 18 - 27 kg
Statuskwetsbaar

Dit paspoort is afkomstig uit de Dierenbibiliotheek van het WNF