Home

Regenwormachtigen

Andere naam: Slingerwormen, Aardwormen
Wetenschappelijke naam: Oligochaeta (klasse binnen de Ringwormen, Annelida)

Regenworm (Lumbricus terrestris)
                                Regenworm (Lumbricus terrestris)

Regenwormachtigen zijn ringwormen met lichaamssegmenten. Aan de voorzijde van het lichaam zit een klierrijk 'zadel' voor de vorming van eicocons. De kop draagt geen tentakels. Langs het lichaam zitten borstels die, anders dan bij de Borstelwormen (Polychaeta), niet op huiduitstulpingen zijn geplaatst. Een ander verschil ten opzichte van de Borstelwormen is, dat Regenwormachtigen hermafrodiet (tweeslachtig) zijn.
Regenwormachtigen (o.a. Regenwormen en Tubifex) leven in zoet water of in de bodem. Het zijn belangrijke grondverbeteraars.

Afstammingslijst van de Regenwormachtigen

Regenwormachtigen
Borstelwormen
Oerplatwormen
Planula's
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven