Home

Uitsterven

Tegenwoordig lezen we vaak over soorten die met uitsterven bedreigd worden: neushoorns, tijgers, panda's, om nog maar niet te spreken over talloze (nog) onbekende soorten die tegelijk met het regenwoud vernietigd worden. Natuurbeschermings- organisaties spannen zich op wereldwijde schaal in om die soorten voor het nageslacht te bewaren. Toch is uitsterven van oorsprong een heel natuurlijk proces. Tijdens de evolutie zijn er veel soorten uitgestorven. De indeling van geologische periodes (bv. Jura, Krijt), zijn gebaseerd op het optreden van massale uitstervingsgebeurtenissen. Als gevolg van het uitsterven van bepaalde dieren of planten, worden hun leefgebieden ingenomen door nieuwe soorten die zich vaak explosief kunnen ontwikkelen. Na het uitsterven van de dinosauriŽrs bijvoorbeeld, ongeveer 65 miljoen jaar geleden, ontwikkelden de zoogdieren zich tot een succesvolle diergroep. Waarom maken we ons dan tegenwoordig zo druk over het uitsterven van dieren en planten? Dat komt omdat tegenwoordig, in tegenstelling tot vroeger, niet alleen soorten maar ook hele leefgebieden (biotopen) verdwijnen. Daardoor wordt het eventuele nieuwkomers niet gemakkelijk gemaakt om de vrijgekomen plaatsen in te nemen. Tegenwoordig wordt de vernietiging van biotopen vaak veroorzaakt door menselijk handelen. De mens heeft hierdoor een 'natuurramp' veroorzaakt waarvan we de omvang nog niet kunnen overzien.

Uitstervingsgolf

Hoe zijn de dinosauriers uitgestorven?

Lang†geleden verdwenen

Evolutie van de mammoet

Trilobieten

Uitgestorven door toedoen van de mens

Buidelwolf†