Home

Hete diepzeebronnen

Belangrijkste kenmerken

Hete diepzeebronnen of 'black smokers' bevinden zich op de bodem van de diepzee. Ze worden gevormd door op schoorstenen gelijkende warmwaterbronnen waaruit water van meer dan 350 graden Celsius stroomt. Het water uit deze geisers is afkomstig uit het binnenste van de aarde. Er zitten opgeloste mineralen in die het water een zwarte kleur geven. Aan de zwartgekleurde uitstoot van water danken de black smokers hun naam.

Positie

Black smokers komen op een aantal plaatsen in de diepzee voor. De belangrijkste diepzeetroggen vinden we voor de westkust van Noord- en Zuid-Amerika, in het midden van de Atlantische Oceaan (Mid-Atlantische rug) en bij de Filippijnen.

Planten en dieren

De leefomstandigheden bij black smokers zijn extreem vijandig voor levende organismen. In de volkomen duisternis is plantaardig leven onmogelijk. Daarnaast veroorzaken de hoge druk en watertemperatuur omstandigheden waaronder maar weinig organismen kunnen overleven.

Leven bij hete diepzeebronnen

Levende organismen die voorkomen bij black smokers zijn aangepast aan de heersende duisternis, grote druk en hitte. In de diepzee heerst voedselschaarste. De dieren die er voorkomen blijken voornamelijk te leven van de mineralen die via de geisers uit het inwendige van de aarde komen. De basis van de voedselkringloop wordt gevormd door bacteriŽn die de in het water voorkomende zwavelverbindingen benutten. Tijdens hun stofwisseling produceren de bacteriŽn voedsel voor andere dieren die bij de black smokers voorkomen. Deze bacteriŽn leven bij extreem hoge temperaturen en kunnen energie uit zwavelverbindingen vrijmaken ten behoeve van de aanmaak van eiwitten.