Home

Op zoek naar de voorouder van de verschrikkelijke sneeuwman

Verhalen over de Verschrikkelijke Sneeuwman, Big Foot en dergelijke creaturen zijn waarschijnlijk al zo oud als de mensheid zelf. Opgegraven fossielen werden vaak gezien als overblijfselen van reuzen of draken. Op vele plaatsen worden aan fossielen magische of geneeskrachtige eigenschappen toegekend. Over de hele wereld kon of kun je dan ook in Chinese apotheken op recept 'drakentanden' kopen alsmedicijn.

De verschrikkelijke sneeuwman
De verschrikkelijke sneeuwman
In 1935 kocht de paleontoloog Von Koenigswald, die beroemd zou worden door de vondsten van Homo erectus op Java, op recept 'drakentanden' in Chinese apotheken in Kanton en Hongkong. Temidden van de drakentanden vond hij drie†reusachtige kiezen, die de basis zouden vormen voor de wetenschappelijke discussie over Gigantopithecus, een gigantische aap†uit het Midden-Pleistoceen, zo'n 400.000 - 600.000 jaar oud. Nieuwe vondsten in 1957 vergrootten de kennis over deze primaat. Echter, het enige wat tot op heden gevonden is, zijn onderkaken en kiezen van Gigantopithecus, samen met resten van zijn tijdgenoten: Homo erectus en de orang-utan.

Waarschijnlijk had Gigantopithecus een gevarieerd vegetarisch dieet. De kiezen waren niet gerangschikt in een U-vorm, zoals gebruikelijk is bij apen, maar enigszins hoefijzervormig. De hoektand was niet puntig en stak niet boven het kauwvlak uit. Dit zijn nu net de kenmerken van de menselijke groep en zouden het bewijs zijn dat Gigantopithecus dichter bij de mens zou staan dan enige andere aap tot op dat moment gevonden. Gigantopithecus had waarschijnlijk een lengte van 3 meter en woog waarschijnlijk zo'n 300 kilo.

De paleontoloog Franz Weidenreich, die zich ook met Pithecanthropus bezighield, had het idee dat gedurende de menswording er een verkleining optrad. Hij dacht dat de evolutie van de mens verliep volgens de lijn Gigantopithecus, die volgens Weidenreich dan ook Giganthropus had moeten heten, via Meganthropus van Java en Pithecanthropus naar Homo sapiens. Von Koenigswald was het daar natuurlijk niet mee eens. Er wordt wel eens gesuggereerd dat Gigantopithecus zich terug had getrokken in de Himalaya en daar voortleefde als de Verschrikkelijke Sneeuwman.

Aanvankelijk had men geen idee waar de fossielen uit de Chinese apotheken vandaan kwamen, maar in 1957 werden ze†opgegraven in de grot Hoshantung in de provincie Kwangsi in Zuid-China. Bij de Gigantopithecus -fossielen worden ook kiezen van Homo erectus, orang-utan en andere dieren gevonden. Over het algemeen ontbreekt de stratigrafische context. Daar orang-utan ook subfossiel op Java voorkomt, wordt verondersteld dat de fauna die men op Java aantreft in de vindplaats Punung, van Zuid-China afkomstig is. Volgens†recente inzichten†is de orang-utan jonger dan de Gigantopithecus. Tussen Zuid-China en Java zijn slechts een paar vindplaatsen bekend met orang-utan.