Home

Het marmeren tafelblad

In opdracht van Zijne Majesteit Koning Willem I heeft de luitenant-kolonel J.E. Humbert in 1828 in het Italiaanse Livorno voor 350 gulden een tafel laten maken naar een voorbeeld dat hij in Florence had gezien. De tafel werd later aan het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden geschonken en is in 1904 door de toenmalige directeur overgedragen aan het 's Rijks Geologisch en Mineralogisch Museum. Het tafelblad bestaat uit de bekende witte marmer die in Carrara voorkomt, de Carrara Statuara. Het is ingelegd met 151 stukjes gesteente die op een bijbehorende lijst bijna alle 'marmer' worden genoemd. Die handelsbenaming komt echter zelden of nooit overeen met de wetenschappelijke naam. Zo zit er ook albast in, dat uit gips bestaat, en verder stukken graniet, porfier en gabbro. Het echte marmer is chemisch gezien een calciumcarbonaat. Gips is een calciumsulfaat en de andere genoemde gesteenten zijn opgebouwd uit diverse mineralen die alle silicaten zijn.

A. 't Hooft
Marmeren tafelblad met in het midden het monogram van koning Willem I.

Diverse vindplaatsen

Voor deze tafel is gebruik gemaakt van materiaal dat vroeg in de vorige eeuw in Italië ontgonnen werd (de eerste 108 nummers op de lijst) en ook van zogenaamde antieke gesteenten uit andere streken van Italië of daarbuiten (de nummers 109 t/m 151). Zo is er ook een stuk zwarte graniet uit Egypte in het blad verwerkt. Een aantal ingelegde stukjes is in de loop van de tijd verloren gegaan en vervangen door witte marmer. Er wordt nog geprobeerd origineel materiaal hiervoor terug te krijgen.

Niet duur, wel bijzonder

Vanwege de gevarieerde samenstelling van de inlegsteentjes is de tafel zeer waardevol. De meeste vindplaatsen zijn al lang niet meer als groeve in gebruik. De gesteenten hebben welliswaar geen hoge marktwaarde, maar deze samenvoeging van vroeg 19de-eeuwse Italiaanse natuursteensoorten en gesteenten uit andere landen in één object is uniek. Zeker omdat het frame is vervaardigd uit een uitgesproken beroemd Italiaans gesteente, het marmer van Carrara.