Home

Lesueurdwergkangoeroe

Wetenschappelijke naam: Bettongia lesueur graii  (Quoy & Gaimard, 1824)

De geschiedenis van de Lesueurdwergkangoeroe lijkt sterk op die van de Gestreepte buideldas. Beide soorten kwamen voor in grote delen van Australië. De Lesueurdwergkangoeroe was in veel gebieden zelfs het meest voorkomende zoogdier, iets wat vandaag de dag niet meer voor te stellen is. Net als de Gestreepte buideldas leeft hij nu alleen nog maar op een paar kleine eilandjes ten westen van Australië: Bernier en Dorre in Shark Bay en Barrow en Boodie voor de Pilbarakust.

 
                          Lesueurdwergkangoeroe

Hele jaar in holen

De Lesueurdwergkangoeroe leeft het hele jaar door in holen. Dat zijn ingewikkelde bouwwerken met soms meer dan 100 ingangen. Het type bodem maakt geen verschil, zolang die maar zacht genoeg is om erin te kunnen graven. De dieren leven in groepen. Ze eten vooral plantaardig materiaal zoals bollen en ook schimmels die op de reuk worden gevonden. Ook termieten staan op het menu.

Vossen en konijnen

Waarschijnlijk is deze dwergkangoeroe op het vasteland door de vos uitgeroeid. Immers, de eilandjes waar de soort nu nog voorkomt, zijn vrij van vossen. Sommigen menen dat de dwergkangoeroe mede is verdwenen door de concurrentie van het konijn, maar de twee kwamen ook geruime tijd samen voor, soms zelfs in hetzelfde hol.

In de 19de eeuw begon het bergafwaarts te gaan met de dwergkangoeroes. In tegenstelling tot sommige andere buideldieren van vergelijkbare grootte, overleefde de soort op het vasteland nog tot in de jaren veertig van de 20ste eeuw.

Museumcollectie

De vier dwergkangoeroes in het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis behoren tot de ondersoortBettongia lesueur graii, die ooit in het zuidwesten van Australië leefde. Twee exemplaren zijn via de handelaar G.A. Frank in het museum gekomen. Eén huid is afkomstig uit het museum van Sydney. Het vierde exemplaar, een jong vrouwtje, is waarschijnlijk verzameld door John Gould, de 19de-eeuwse onderzoeker en illustrator die onder meer de vogels en zoogdieren van Australië heeft beschreven en afgebeeld.