Home

Grey's kangoeroe

Grey's kangoeroe (Macropus greyi  Waterhouse, 1845) leefde in een klein gebied in Zuidoost-Australië, in laaggelegen graslanden die 's winters gedeeltelijk onderliepen. Tot 1910 kwam deze kleine kangoeroe nog vrij algemeen voor. Volgens sommigen was het laatste exemplaar van deze soort een vrouwtje, dat in 1927 in gevangenschap stierf. Volgens anderen echter zou de soort in 1972 nog zijn waargenomen.

A. 't Hooft
Grey's kangoeroe

Geliefde prooi

Grey's kangoeroe had vooral te lijden van de jacht. Zijn fraaie pels was zeer gewild. De dieren waren zeer snel en maakten grillige sprongen. Daardoor waren ze een geliefde prooi voor sportjagers, die met honden jacht maakten op deze kangoeroe. In 1923 werd duidelijk dat Grey's kangoeroe met uitsterven werd bedreigd. Er werden beschermingsmaatregelen voorgesteld, die echter een averechts effect hadden. Jagers deden extra hun best om nog snel zoveel mogelijk dieren te bemachtigen, met als gevolg dat het grootste deel van de resterende populatie werd uitgeroeid. Behalve de jacht, zal ook het invoeren van vossen, die zich voedden met jonge exemplaren, een rol hebben gespeeld bij het uitsterven van deze kangoeroe.

Museumcollectie

Het exemplaar in het Nationaal Natuurhistorisch Museum is gekocht van de handelaar G.A. Frank. Het is niet bekend waar of wanneer het is verzameld.