Home

Langstaartspringmuis

Langstaartspringmuizen Notomys longicaudatus (Gould, 1844) zijn aangetroffen in een aantal ver uiteen liggende gebieden in Centraal en Zuidelijk-Australië. Slechts enkele malen is deze soort in levenden lijve gezien, voor het laatst in 1901-1902. Toch is er volgens sommigen nog hoop dat hij nog eens zal worden gevonden in de wildernis van Centraal-Australië. Van deze muizen is bekend dat hun aantallen sterk fluctueren en dat ze, als de omstandigheden gunstig zijn, plotseling in aantal kunnen toenemen.


Langstaartspringmuis.

In de 19de eeuw algemeen

Over het leven van de langstaartspringmuis is weinig bekend. Zij leefde in droge gebieden. Volgens John Gilbert, die voor John Gould zoölogische exemplaren verzamelde, richtte deze soort veel minder schade aan in voorraadschuren dan andere kangoeroespringmuizen. Uit die opmerking zou men kunnen afleiden dat de soort in de 19de eeuw vrij algemeen voorkwam. Gilbert had ook opgemerkt dat langstaartpringmuizen leefden in de holen van bilbies en Lesueurdwergkangoeroes. Het is niet ondenkbaar dat het geheel of grotendeels verdwijnen van deze soorten directe gevolgen had voor deze springmuis.

purcell
Langstaartspringmuis.

Museumcollectie

De herkomst van de drie exemplaren in het Nationaal Natuurhistorisch Museum is niet helemaal duidelijk. Twee dieren komen van de Moore River en zouden dan moeten zijn verzameld door John Gilbert, de enige die hier gewerkt heeft. De vindplaats van het derde dier is niet bekend.

purcell
Langstaartspringmuis.