Home

Prairiewolf

De bekroonde film 'Dances with Wolves' kreeg veel lof toegezwaaid voor de manier waarop het leven op de prairies in de jaren na de Amerikaanse burgeroorlog wordt weergegeven. Eén detail is echter niet oorspronkelijk. De wolf die in de film voorkomt is niet dezelfde ondersoort als de wolf die in de negentiende eeuw over de vlakten van het Wilde Westen zwierf. Dat zou ook niet kunnen, want de prairiewolf, Canis lupus nubilus Say, 1823 is inmiddels uitgestorven.

purcell
Prairiewolf.

Slechts enkele eeuwen geleden kwamen wolven nog voor op het hele noordelijk halfrond. Hoewel veel onderzoekers denken dat, ondanks zekere geografische verschillen, de soort niet kan worden verdeeld in duidelijke ondersoorten, onderkennen anderen wel vierentwintig verschillende vormen, voornamelijk op basis van kleur, maat en schedelkenmerken. Tien daarvan zijn nu uitgestorven. De prairiewolf kwam voor in Missouri, Iowa, Kansas, Nebraska, Montana, Dakota en het zuiden van Canada.

 

Ten onder met de bizons

Prairiewolven waren grote dieren die de bizonkuddes volgden en jonge en verzwakte dieren doodden. Vooral de komst van de spoorwegen bracht de bizons een gevoelige slag toe. Naarmate de kuddes kleiner werden, was er minder voedsel voor de wolven. Dit is waarschijnlijk de voornaamste oorzaak van het uitsterven. Bovendien werden de wolven het slachtoffer van grootscheepse uitroeiingscampagnes.

Als gevolg van dit alles is de wolf nu uitgeroeid in 95% van het oorspronkelijk aaneengesloten gebied dat 48 staten van de Verenigde Staten bestreek. Wolven werden gedood om hun pels, uit angst en om het vee te beschermen. Dit laatste gold vooral voor de prairiewolf, die noodgedwongen op vee overschakelde toen het aantal bizons terugliep. De precieze tijd waarin deze ondersoort uitstierf is niet bekend.

Museumcollectie

Het Nationaal Natuurhistorisch Museum beschikt over twee, misschien drie opgezette exemplaren van de prairiewolf. Een mannetje in zomervacht uit Missouri is afkomstig van dierenhandelaar Van Aken. Diens bedrijf omvatte een privé-dierentuin, waaruit de eigenaar geregeld dieren die dood waren gegaan, aan het museum verkocht of schonk. Soms verbleven levende exemplaren die door het museum waren aangekocht in deze dierentuin tot ze stierven, om daarna naar het museum te komen.

Het andere exemplaar is van de zwarte variëteit in wintervacht. Het etiket vermeldt slechts "Hudson Bay". Wellicht slaat dat op de Canadese plaats in Saskatchewan, of misschien op de Hudson Bay Trading Company. Van het derde exemplaar zijn geen gegevens bekend, maar het lijkt sterk op het dier uit Missouri.