Home

Balitijger

Het meest oostelijke voorkomen van de tijger lag op Bali. De tijgerpopulatie op dit eiland werd gescheiden van die op Java na de laatste ijstijd, toen de Straat van Bali door de stijgende zeespiegel onder water liep. Balitijgers, Panthera tigris balica  (Schwarz, 1912) zijn kleiner dan hun Javaanse soortgenoten en zijn iets donkerder getint. Verder lijken de twee ondersoorten sterk op elkaar; beide vertonen een dicht strepenpatroon.

purcell
Balitijger

Aangezien Bali slechts een klein eiland is, zullen er nooit veel tijgers geleefd hebben. De bevolkingsgroei, met als gevolg ontbossingen ten behoeve van de landbouw, leidde tot het verdwijnen van het leefgebied van de tijger. Aan het begin van de 20ste eeuw kwamen tijgers alleen nog maar voor in de gebergten en op het relatief dun bevolkte westelijk deel van het eiland. Hier werden echter regelmatig vanuit Java jachtpartijen georganiseerd voor de Europeanen.

purcell
Balitijger

Geruchten

Op 20 september 1937 werd voor het laatst werd een Balitijger geschoten. Maar uit betrouwbare bronnen blijkt dat er in de jaren veertig, en mogelijk zelfs in de jaren vijftig, nog tijgers op Bali voorkwamen. Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog en de politieke ontwikkelingen in Indonesië zijn er slechts weinig gegevens bekend en is de exacte datum van uitsterven nooit vastgesteld. Geruchten dat de tijger nog tot voor enkele jaren op Bali voorkwam, zijn nooit bevestigd. Aangezien het leefgebied voor de tijger op Bali toen al sterk was aangetast, is het onwaarschijnlijk dat er nog een populatie kon overleven.

Museumcollectie

De huid, schedel en een paar botten van de Balitijger in het Nationaal Natuurhistorisch Museum kwamen pas in 1977 naar Leiden. De huid was gebruikt als vloerkleed en is dan ook danig verkleurd. Het dier was aan het eind van 1933 geschoten door een Nederlandse arts die op Java woonde. In wetenschappelijke collecties zijn Balitijgers een zeldzame verschijning. Voor zover bekend zijn er slechts vijf huiden en acht schedels van deze ondersoort bewaard gebleven.