Home

Dauw

De karakteristieke dauw Equus burchellii burchellii  (Gray, 1824) of Burchells zebra is de meeste zuidelijke verschijningsvorm van de groep zebra's die over het algemeen onder de noemer 'steppenzebra's' wordt samengevat. Zebra's vertonen een zeer grote geografische en individuele variatie en in de loop der tijd zijn heel wat ondersoorten beschreven, vaak op grond van ondeugdelijk bewijsmateriaal.


Dauw

Schaduwstrepen

De dauw wordt gekenmerkt door zijn ongestreepte, effen buik en poten en de roodbruine strepen op zijn lijf met lichtere "schaduwstrepen" ertussen. De basiskleur is een warm crème-achtig wit of licht-oranje-geel. Er bestaan echter diverse mengvormen tussen quagga's en typische burchellii.

Er zijn waarschijnlijk niet meer dan tien exemplaren van de typische burchellii bewaard gebleven. Van vrijwel geen enkel dier zijn de gegevens compleet. Dit betekent dat het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de dauw niet met zekerheid kan worden gereconstrueerd.

purcell
Dauw

In vroeger tijden werden deze zebra's vaak "bonte quagga's" genoemd door de Nederlandse kolonisten in Zuid-Afrika, om hen te onderscheiden van de "echte" quagga's, die donkerder zijn en een minder duidelijk streeppatroon hebben. In de oude bronnen is de terminologie echter niet altijd consequent toegepast en dit soort gegevens moet zeer voorzichtig worden gebruikt.

purcell
Dauw

Verspreiding

Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de dauw schijnt voornamelijk ten noorden van de Oranje- en Vaalrivieren te hebben gelegen, zich naar het noorden uitstrekkend tot in Beetsjoeanaland en zuidwest Transvaal, naar het oosten ongeveer tot Natal. Net als andere steppenzebra's moet er een zeer groot aantal dauwen op de Afrikaanse steppen hebben geleefd. Er bestaan beschrijvingen van groepen van duizenden dieren.

De meeste auteurs nemen aan dat de soort rond 1910 is uitgestorven. Hiervoor zijn dezelfde oorzaken verantwoordelijk als voor de uitroeiing van de quagga: overbejaging, het in cultuur brengen van het land en concurrentie met het vee, vooral in tijden van droogte.

Terugfokken

Zorgvuldige bestudering van de originele zebrapopulaties van Zoeloeland en Swaziland en van huiden die zijn verzameld op wildboerderijen in Zoeloeland en Natal wijst erop dat een klein deel van de zebra's daar uiterlijke kenmerken vertoont die erg lijken op die van de typische burchellii. In theorie zou deze zebra met witte poten kunnen worden teruggefokt, door een selectief fokbeleid toe te passen.

Museumcollectie

Het Nationaal Natuurhistorisch Museum beschikt over drie huiden van typische dauwen: een opgezet volwassen mannetje, een jong vrouwtje en een gedroogde huid. Volgens het label komt het vrouwtje uit Litakoo aan de Oranjerivier. Van de twee anderen zijn de gegevens niet compleet. Het volwassen mannetje zou van de "Kaap" afkomstig zijn, terwijl de gedroogde huid in 1819 is gekocht op de openbare verkoping van de Bullock verzameling in Londen. Ze dateren allemaal uit de eerste helft van de 19de eeuw.