Home

Rozekopeend

Ooit leefde de rozekopeend Rhodonessa caryophyllacea (Latham, 1790) in ondoordringbare moerassen van de Ganges en de Brahmaputra in noordoost India en Bangladesh. Het was een zeldzame verschijning, maar dat had waarschijnlijk voor een deel te maken met de ontoegankelijkheid van zijn leefgebied. Toen men de moerassen langzamerhand in cultuur bracht, werd de rozekopeend aanvankelijk steeds vaker gezien. Maar het leefgebied van de eend werd verstoord en in het begin van de 20ste eeuw begon hun aantal sterk af te nemen. Bovendien was de eend door zijn merkwaardige uiterlijk een gewilde trofee voor jagers. De Engelse kolonialen beschouwden de rozekopeend als nauwelijks eetbaar. De lokale bevolking zal waarschijnlijk minder kieskeurig geweest zijn.

A. 't Hooft
Rozekopeend.

Laatste eend in Engeland

Het is niet bekend wanneer de rozekopeend precies is uitgestorven. Sommigen beweren dat dit gebeurde in 1936, maar ook 1945 is genoemd. Het lijkt echter wel zeker te zijn, dat de laatste rozekopeend in gevangenschap in Engeland stierf, ver van de moerassen waar de soort thuishoorde. In de jaren zestig deden geruchten de ronde dat de soort nog voor zou komen in de buurt van de grens tussen Birma en Tibet, maar waarschijnlijk betreft het hier waarnemingen van krooneenden Netta rufina die voor rozekopeenden zijn aangezien. De waarnemingen zijn in ieder geval nooit bevestigd.

purcell
Rozekopeend.

Museumcollectie

Opgezette rozekopeenden zijn niet echt zeldzaam. In het totaal zijn er nog zo'n zeventig museumexemplaren bekend. Het Nationaal Natuurhistorisch Museum bezit een mannetje uit India, waarvan verdere gegevens omtrent verzameljaar en verzamelaar ontbreken.