Home

Californische condor

Eigenlijk is de Californische condor Gymnogyps californicus (Shaw, 1797) niet uitgestorven. Een aantal vogels leeft namelijk nog in gevangenschap en tegenwoordig vliegen er zelfs weer dieren in de vrije natuur. Dit zijn jonge condors die in gevangenschap geboren zijn en zijn vrijgelaten in de hoop dat ze de basis van een nieuwe, wilde populatie zullen vormen. Zonder menselijk ingrijpen zou de laatste wilde Californische condor echter enige jaren geleden zijn verdwenen. Omdat het uitzetten van de condors vooralsnog geen succes lijkt te hebben, moet gevreesd worden dat de grootste vogel van het Noord-Amerikaanse continent nooit meer in het wild zal vliegen.


Californische condor.

Slachtoffer van cultuurlandschap

Het in cultuur brengen van Californië heeft ernstige gevolgen gehad voor de condor, die tijdens de laatste ijstijd, zo'n 20.000 jaar geleden, in grote delen van Amerika te vinden was. Toen men overging van het houden van vee op het cultiveren van landbouwgronden voor fruitplantages, namen de voedselbronnen van de condor, o.a. dood en verzwakt vee, snel af. Vergiftigd aas dat door boeren werd neergelegd om coyotes en grondeekhoorns te bestrijden, heeft waarschijnlijk ook een zware tol geëist onder de condors die, net als gieren, aaseters bij uitstek zijn. Bovendien kregen sommige dieren loodvergiftiging doordat ze aangeschoten wild aten waarmee hagel in hun maag-darmstelsel terecht kwam.

purcell
Californische condor.

Fokgroep

In 1982 waren er 22 Californische condors, waarvan er nog slechts negen in het wild leefden. Deze laatste groep werd tussen 1985 en 1987 gevangen om de fokgroep van vers bloed te voorzien. In 1992 werden de eerste vogels uitgezet. De meeste jonge condors stierven echter kort nadat ze hun vrijheid verkregen hadden. In 1996 waren er 90 condors die bijna allemaal in gevangenschap leefden. Daarvan werd ook weer een aantal uitgezet, met als uiteindelijk doel: een zelfstandige populatie in de staat Arizona, het vroegere leefgebied.

Museumcollectie

De Californische condor is in een groot aantal musea te vinden. Van de opgezette condor in het Nationaal Natuurhistorisch Museum is alleen bekend dat het als volwassen exemplaar in Californië gevangen is.