Home

Norfolkeilandkaka

Er wordt wel beweerd dat de laatste Norfolkeilandkaka Nestor productus (Gould, 1836) in 1851 stierf in een kooi in Londen. Waarschijnlijk was dit de laatste vogel die op Norfolk-eiland zelf, een eiland 800 km ten noorden van Nieuw-Zeeland, gevangen was. Maar er zijn aanwijzingen dat de soort toen nog wel voorkwam op een aantal kleinere eilanden in de omgeving, zoals op Phillip-eiland. De bevolking van deze eilanden, die gedeeltelijk bestond uit verbannen misdadigers, consumeerde regelmatig papegaaien, waardoor de soort in de tweede helft van de 19de eeuw ook hier uitgeroeid werd.


Norfolkeilandkaka

Vrij schuw

De kaka van Norfolk is nauw verwant met die van Nieuw-Zeeland, Nestor meridionalis. We weten niets over het gedrag van de Norfolkeilandkaka. Maar als dat vergelijkbaar is met dat van de Nieuw-Zeelandse soort, moet het dier vrij schuw geweest zijn. Kaka's mijden bewoonde gebieden.

purcell
Norfolkeilandkaka

Museumcollectie

Wereldwijd zijn er van de Norfolkeilandkaka minder dan twintig huiden bewaard gebleven, verdeeld over zo'n vijftien musea. De twee huiden in het Nationaal Natuurhistorisch Museum, beide afkomstig van Phillip-eiland, zijn gekocht van de handelaar G.A. Frank. We weten niet wie ze verzameld heeft. Op één van de labels staat wel als datum 1863. Als deze papegaai inderdaad in dat jaar verzameld is, bevestigt dat nog eens dat de soort nog leefde op Phillip-eiland, toen hij al van Norfolk verdwenen was.

purcell
Norfolkeilandkaka