Home

Cubaanse ara

Hun kleurrijk verenkleed maakt ara's geliefde huisdieren. Dat gold zeker ook voor de Cubaanse ara Ara tricolor Bechstein, 1811. Deze papegaai werd niet alleen door dierenhandelaren bejaagd, maar ook door de lokale bevolking die de papegaaien at. Dit werd de soort fataal. De ara, die zo'n 50 centimeter lang was en een opvallend rood verenkleed bezat, is bekend van Cuba en Hispaniola, alhoewel gesuggereerd is dat de soort vroeger ook op Jamaica leefde. We weten uit de beschrijving van dr. Robinson, dat in 1765 ook op Jamaica een rode ara is geschoten. Maar aangezien dit exemplaar verloren is gegaan, is het niet zeker dat het om dezelfde soort gaat als de ara van Cuba.


Cubaanse ara

Sommige wetenschappers denken dat de populatie van Hispaniola verschilde van die van Cuba. De vogels zouden een kleinere snavel gehad hebben en de naakte delen van het gezicht zouden iets anders gekleurd zijn. Met name dat laatste is echter niet goed als onderscheid aan te merken. De kleur van de wangen kan namelijk veranderen als een vogel aggressief wordt of sexueel opgewonden raakt. De vogels gaan dan 'blozen'. De laatst bekende Cubaanse ara werd in 1864 geschoten in La Vega in de omgeving van het Zapata moeras. Waarschijnlijk overleefde de soort nog enige decennia, voordat hij definitief van de aardbodem verdween.

purcell
Cubaanse ara

Museumcollectie

Slechts vijftien exemplaren van de Cubaanse ara zijn bewaard gebleven. De herkomst van de vogel in het Nationaal Natuurhistorisch Museum is niet bekend. Het label vermeldt slechts dat hij uit Cuba komt.

purcell
Cubaanse ara