Home

Spix' ara

De labels aan de Spix' ara's Cyanopsitta spixii (Wagler, 1832) in het Nationaal Natuurhistorisch Museum geven een aardig beeld van de belangrijkste bedreiging voor deze papegaai. Alle drie de huiden zijn namelijk afkomstig van dieren die in gevangenschap zijn overleden. Op dit moment leven nog zo'n vijfentwintig exemplaren van deze prachtige ara in gevangenschap. Alhoewel de handel de soort bijna heeft uitgeroeid, werd de Spix' ara toch in eerste instantie bedreigd door de sterke aantasting van het leefgebied. Sinds de 19de eeuw leed de vogel al onder de ontbossing in Brazilië. Hun favoriete caraiba bossen werden juist als eerste ontgonnen door de pioniers die via de Rio San Francisco de binnenlanden van Brazilië introkken.

purcell
Spix' ara

Nog één wild exemplaar

Voor zover bekend leeft nog maar één Spix' ara in het wild, waarmee de soort feitelijk uitgestorven is. Deze laatste wilde ara leeft in de restanten van een caraiba galerijbos in Bahia, Brazilië. Inmiddels is in het gebied ook een vrouwtje uitgezet, in de hoop dat het paar tot voortplanting komt. De resultaten zijn echter nog weinig hoopgevend. Het mannetje blijkt helaas meer geïnteresseerd te zijn in een vrouwtje van Illigers ara Ara maracana dan in zijn soortgenote. De Spix' ara dankt zijn naam aan de man die de vogel ontdekt heeft. Johann von Spix verzamelde in 1819 een exemplaar aan de oevers van de Rio San Francisco in Bahia. Dit exemplaar werd dertien jaar later door Johann Georg Wagler gebruikt om de soort wetenschappelijk te beschrijven.

Doelwit van stropers

Al sinds zijn ontdekking stond de papegaai bekend als uiterst zeldzaam. De meeste exemplaren in musea zijn afkomstig van stropers. In de jaren zeventig leefde er nog een populatie van zo'n veertig ara's in de omgeving van Curaçá, Brazilië. Verscheidene vogels uit deze populatie werden door handelaren gevangen, met als dieptepunt 1977-78, toen vijfentwintig vogels gevangen werden. Het is niet verwonderlijk dat deze zeldzame vogel het doelwit was van stropers. In 1979 werd een paartje te koop aangeboden voor 20.000 dollar!

Museumcollectie

Twee van de drie huiden in het Nationaal Natuurhistorisch Museum zijn afkomstig uit de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp. De derde komt uit de voormalige privé dierentuin van de Hagenaar Franz Ernst Blaauw.