Home

Puerto Rico-aratinga

Mona is een klein Caraibisch eiland dat ligt tussen Puerto Rico en Hispaniola. Ooit leefde hier de Puerto Rico-aratinga Aratinga chloroptera maugei (Souance, 1856), een ondersoort van de Hispaniola-aratinga Aratinga chloroptera. De naam maakt al duidelijk, dat de soort vroeger mogelijk ook op Puerto Rico leefde. Dat is echter nooit bewezen. Als de soort daar al voorkwam, dan moet hij daar voor 1860 zijn verdwenen. Deze parkiet was een typische bosbewoner die mogelijk is uitgestorven als gevolg van ontbossing.

A. 't Hooft
Puerto Rico-aratinga

Duivenjagers

De Amerikaanse ornitholoog James Bond, die zonder het te weten zijn naam gaf aan Ian Flemings geheim agent 007, had echter een andere verklaring. Volgens hem is het uitsterven van de Puerto Rico-aratinga naar alle waarschijnlijkheid te wijten aan de duivenjagers die het eiland Mona in de laatste eeuw aandeden. "Zelf bemerkte ik, toen ik op een dag exemplaren van chloroptera verzamelde op Haïti, dat de vogels zich niets aantrokken van de knal van het schot. Als ik dat had gewild, had ik elke vogel uit de zwerm kunnen afschieten! Het is dan ook duidelijk, dat de paar parkieten op Mona geen enkele kans hadden om te overleven." De laatste aratinga werd in 1892 gevangen op Mona en ligt nu in het Field Museum in Chicago.

Museumcollectie

Slechts drie exemplaren van deze ondersoort zijn bekend. De verschillen met de vogels van Hispaniola zijn zo klein, dat sommige ornithologen de populatie van Mona niet als een apart ras beschouwen. Helaas is het moeilijk om daar duidelijkheid over te krijgen, daar er maar zo weinig exemplaren bewaard zijn gebleven. Naast de exemplaren in het Nationaal Natuurhistorisch Museum en in het Field Museum in Chicago is er ook een huid in het Muséum d'histoire naturelle in Parijs. De herkomst van de vogel in het Nationaal Natuurhistorisch Museum is niet bekend.