Home

Micronesische ijsvogel en Guammonarch

De vogels van de eilanden in de Stille Oceaan worden voornamelijk bedreigd door zoogdieren, met name ratten, die daar door de mens zijn ge´ntroduceerd. Het eiland Guam is hierop een uitzondering. De grote schade aan de lokale fauna wordt hier niet veroorzaakt door een zoogdier, maar door een reptiel dat rond 1950 werd ge´ntroduceerd: de bruine boomslang Boiga irregularis. Tot dusver zijn negen vogelsoorten door toedoen van deze slang van het eiland verdwenen. Twee hiervan zijn te vinden in het Nationaal Natuurhistorisch Museum, de Micronesische ijsvogel, Halcyon cinnamomina cinnamomina Swainson, 1821 en de Guammonarch Myiagra freycineti Oustalet, 1881. Natuurbeschermers op Guam proberen momenteel te voorkomen dat de bruine boomslang zich verspreidt naar omringende eilanden. Van oorsprong is hij een bewoner van de Solomon-eilanden, Nieuw-Guinea en het noorden van AustraliŰ. Tot nu toe heeft de boomslang zich alleen op Guam weten te vestigen. Er zijn echter al waarnemingen op andere eilanden in het gebied.

IJsvogel van Guam

De eerste klap voor de Micronesische ijsvogel kwam toen een Amerikaanse luchtmachtbasis op het eiland werd uitgebreid. In tweede en laatste instantie was het de bruine boomslang die de vogel de das omdeed. Strikt genomen is de ijsvogel van Guam echter niet uitgestorven. Alhoewel hij niet meer in het wild voorkomt, worden nog een aantal exemplaren in gevangenschap gehouden, waarmee een fokprogramma is opgezet. Dit programma bleek zo succesvol, dat de vogels opnieuw uitgezet zouden kunnen worden; als de boomslang tenminste ooit uitgeroeid zou kunnen worden. Een ander ras van de Micronesische ijsvogel is wel uitgestorven. Halcyon cinnamomina miyakoensis van het Japanse eiland Miyako Jima is slechts ÚÚn maal verzameld in 1887 en daarna nooit meer waargenomen.


Micronesische ijsvogel

Guammonarch

De Guammonarch, die soms beschouwd wordt als een ondersoort van de Carolinenmonarch Myiagra oceanica, was ooit in groten getale te vinden in de bossen op het eiland. Rond 1980 nam de populatie van deze vliegenvanger echter dramatisch af. Inmiddels is ook deze soort voorgoed verdwenen, eveneens als direct gevolg van de aanwezigheid van de bruine boomslang.


Guammonarch

purcell
Guammonarch en bruine boomslangen

Museumcollectie

De Micronesische ijsvogel in het Nationaal Natuurhistorisch Museum is verzameld tijdens de expeditie van het Franse schip "La Coquille" in het begin van de 19de eeuw. De Guammonarch kwam in 1899 in het museum door een ruil met het British Museum in Tring.