Home

Kuifcalyptura

De kuifcalyptura Calyptura cristata (Vieillot, 1818) ontbreekt meestal op lijsten met uitgestorven vogels. Toch is het zeer onwaarschijnlijk dat de soort ooit nog in levenden lijve zal worden waargenomen. Tot een eeuw geleden leefde dit vogeltje, dat sterk op een goudhaantje lijkt, in een klein gebied waar nu de miljoenenstad Rio de Janeiro ligt.

purcell
Kuifcalyptura

Teruggetrokken paartjes

De kuifcalyptura leefde in paartjes en was vooral te vinden in het struikgewas op verlaten landbouwgronden. Ook in de bossen beperkten deze vogels hun leefgebied tot het struikgewas en mijdden ze de hogere kruinen. Ze jaagden op insekten en aten ook bessen. Voor zo'n kleine vogel was de kuifcalyptura verrassend luidruchtig. De zang werd omschreven als 'kort, rauw en onaangenaam'.

Museumcollectie

Wereldwijd zijn er meer dan vijftig exemplaren van deze soort bewaard gebleven. Tot voor kort realiseerden de medewerkers van het Nationaal Natuurhistorisch Museum zich niet dat het museum ook exemplaren bezat. De Braziliaanse ornitholoog Dante Teixeira, die in 1993 het museum bezocht, vond er echter vijf die ooit in een verkeerde kast terecht waren gekomen. Vier hiervan zijn gekocht van handelaren: Maison Verreaux leverde in de jaren zestig van de vorige eeuw drie exemplaren en in 1883 werd een exemplaar gekocht van G.A. Frank. Het vijfde exemplaar lijkt al vanaf de oprichting in 1820 in het museum aanwezig te zijn. Volgens het label komt dit exemplaar uit Mexico, maar dat is duidelijk een vergissing.