Home

Martiniquehuiswinterkoning

De laatste Martiniquehuiswinterkoning Troglodytes aedon martinicensis Sclater, 1866 werd in 1886 gezien. Het is een ondersoort van de in Noord-Amerika nog algemeen voorkomende huiswinterkoning, een nauwe verwant van onze eigen winterkoning. Het vogeltje leefde in de heuvels en rivierdalen van het Caraïbische eiland Martinique. Verrassend genoeg meed het de gebieden waar de mens zich gevestigd had. Zijn soortgenoten van het vasteland komen juist rond de steden voor. Mogelijk kreeg de Martiniquehuiswinterkoning domweg niet de tijd om zich aan de aanwezigheid van de mens aan te passen. Geïntroduceerde ratten, katten en mangoesten waren de winterkoning toen al fataal geworden. De uitbarsting van de Pelée vulkaan had ongetwijfeld rampzalige gevolgen voor het dierenleven op Martinique. Daardoor is bijvoorbeeld de Martiniquemuskusrat uitgestorven. Het is waarschijnlijk niet zo dat deze vulkaan ook het uitsterven van de huiswinterkoning veroorzaakt heeft, zoals wel gesuggereerd is. De uitbarsting vond namelijk plaats in 1902 toen de winterkoning al verdwenen was.

A. 't Hooft
Martiniquehuiswinterkoning.

Museumcollectie

Exemplaren van de Martiniquehuiswinterkoning liggen in musea in Tring, Chicago, New York en Cambridge (Massachusetts). Het Nationaal Natuurhistorisch Museum bezit één huid. Het is niet bekend hoe het hieraan gekomen is.